top of page
8f339992-9bb3-4ffc-9aa0-e86dadda65fc.JPG

ממציאות לזיכרון

יומן המלחמה של צוות דן-יעקובוביץ׳ 

הסיפור שלנו

הסיפור שלנו

צוות דן-יעקובוביץ’ הינו חלק מפלגת הניוד של יחידה 669 בשיתוף עם יחידת הניוד 5515. בתחילת הלחימה עבד הצוות במרחב העוטף, לאחר מכן בצפון הרצועה (מרחב בית חאנון) ובהמשך בדרום הרצועה (מרחב חאן יונס). מתחילת התמרון ועד היום הצוות לקח חלק משמעותי באירועי הקצה של המלחמה – אירועים רבי נפגעים, משימות מיוחדות, אסון קריסת המבנים ועוד. 

 

ב7.10 הוקפץ יפתח למילואים ביחד עם הצוות שלו לשירות מילואים של חמישה חודשים. בהתרעננות הראשונה שלו, כ-3 שבועות לאחר השבת השחורה, חזר יפתח עם מחברת סקיצות, עטים וטושים והחל לצייר את הזיכרונות והאירועים שחווה. מטרתו הייתה לעבד ולפרוק את המראות הקשים והאירועים המורכבים, תוך שזירת החוויה האישית שלו בתוכם.

עם סיום תפקיד הצוות בלחימה באמצע חודש מרץ, חברי הצוות נרתמו להקמת תערוכה בת 42 ציורים המספרים את יומן המלחמה של הצוות. כל ציור יודפס בעשרה העתקים בלבד העומדים למכירה לטובת גיוס תרומות לעמותת "בשביל המחר" אשר מסייעת ללוחמים משוחררים בהתמודדות עם האירועים מהשירות הצבאי. 

פעילות העמותה כוללת מסעות קבוצתיים בטבע המונחים על ידי אנשי מקצוע. במסגרת מסעות אלו המשתתפים לומדים ומתרגלים מודל לחיזוק החוסן הנפשי לצד מעגלי שיח המהווים מרחב מוגן בהם כל אחד יוכלו לשתף את הקבוצה באירועי לחימה שחוו ובתהליך ההתמודדות איתם.

צוות דן-יעקובוביץ’ הינו חלק מפלגת הניוד של יחידה 669 בשיתוף עם יחידת הניוד 5515. בתחילת הלחימה עבד הצוות במרחב העוטף, לאחר מכן בצפון הרצועה (מרחב בית חאנון) ובהמשך בדרום הרצועה (מרחב חאן יונס). מתחילת התמרון ועד היום הצוות לקח חלק משמעותי באירועי הקצה של המלחמה – אירועים רבי נפגעים, משימות מיוחדות, אסון קריסת המבנים ועוד

פעילות העמותה כוללת מסעות קבוצתיים בטבע המונחים על ידי אנשי מקצוע. במסגרת מסעות אלו המשתתפים לומדים ומתרגלים מודל לחיזוק החוסן הנפשי לצד מעגלי שיח המהווים מרחב מוגן בהם כל אחד יוכלו לשתף את הקבוצה באירועי לחימה שחוו ובתהליך ההתמודדות איתם

עם סיום תפקיד הצוות בלחימה באמצע חודש מרץ, חברי הצוות נרתמו להקמת תערוכה בת 42 ציורים המספרים את יומן המלחמה של הצוות. כל ציור יודפס בעשרה העתקים בלבד העומדים למכירה לטובת גיוס תרומות לעמותת "בשביל המחר" אשר מסייעת ללוחמים משוחררים בהתמודדות עם האירועים מהשירות הצבאי

ב7.10 הוקפץ יפתח למילואים ביחד עם הצוות שלו לשירות מילואים של חמישה חודשים. בהתרעננות הראשונה שלו, כ-3 שבועות לאחר השבת השחורה, חזר יפתח עם מחברת סקיצות, עטים וטושים והחל לצייר את הזיכרונות והאירועים שחווה. מטרתו הייתה לעבד ולפרוק את המראות הקשים והאירועים המורכבים, תוך שזירת החוויה האישית שלו בתוכם

צוות דן-יעקובוביץ’ הינו חלק מפלגת הניוד של יחידה 669 בשיתוף עם יחידת הניוד 5515. בתחילת הלחימה עבד הצוות במרחב העוטף, לאחר מכן בצפון הרצועה (מרחב בית חאנון) ובהמשך בדרום הרצועה (מרחב חאן יונס). מתחילת התמרון ועד היום הצוות לקח חלק משמעותי באירועי הקצה של המלחמה – אירועים רבי נפגעים, משימות מיוחדות, אסון קריסת המבנים ועוד

פעילות העמותה כוללת מסעות קבוצתיים בטבע המונחים על ידי אנשי מקצוע. במסגרת מסעות אלו המשתתפים לומדים ומתרגלים מודל לחיזוק החוסן הנפשי לצד מעגלי שיח המהווים מרחב מוגן בהם כל אחד יוכלו לשתף את הקבוצה באירועי לחימה שחוו ובתהליך ההתמודדות איתם

עם סיום תפקיד הצוות בלחימה באמצע חודש מרץ, חברי הצוות נרתמו להקמת תערוכה בת 42 ציורים המספרים את יומן המלחמה של הצוות. כל ציור יודפס בעשרה העתקים בלבד העומדים למכירה לטובת גיוס תרומות לעמותת "בשביל המחר" אשר מסייעת ללוחמים משוחררים בהתמודדות עם האירועים מהשירות הצבאי

ב7.10 הוקפץ יפתח למילואים ביחד עם הצוות שלו לשירות מילואים של חמישה חודשים. בהתרעננות הראשונה שלו, כ-3 שבועות לאחר השבת השחורה, חזר יפתח עם מחברת סקיצות, עטים וטושים והחל לצייר את הזיכרונות והאירועים שחווה. מטרתו הייתה לעבד ולפרוק את המראות הקשים והאירועים המורכבים, תוך שזירת החוויה האישית שלו בתוכם

אין פה מוצרים לתצוגה כרגע.